Klubmodul henter siden
Generalforsamling
Opret en profil eller log ind
 

                                                                   Ribe d.09/02-2018

Indkaldelse til General forsamling i

Ribe KK

 

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til general forsamling i Ribe Klatre Klub.

Fredag d.9 Marts 2018 kl. 18.30 på Ribe Vandrehjem.

Klubben er som sædvanlig vært med vådt og tørt til ganen og vi går i gang kl. 19.00.

 

 

      Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Gennemgang af regnskab ved kassereren

 4. Indkomne forslag

 5. Fastsættelser af kontingent og indmeldelsesgebyr

 6. Valg af Bestyrelse.

  På valg er : Steffan Rosenborg

           Inger    (Genopstiller)

                       

                     

 7. Valg af to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

 8. Valg af revisor og suppleant for denne

 9. Eventuelt

   

 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage forud for generalforsamlingen. De indkomne forslag publiceres inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside eller udsendes via e-mail til klubbens medlemmer og ved opslag i klubbens lokaler.

 

Stemmeret har alle klubbens medlemmer, der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance.

 

Der kan udelukkende stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

 

En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødtes antal.

 

 

 

Vi håber at se alle denne aften, det plejer at være super hyggeligt.

 

M.v.h.

Bestyrelsen

 

Tilmeldingsfrist
09.03.2018
Tidspunkt
09.03.2018 kl. 18.30 - 09.03.2018 kl. 23.00
Sted
Danhostel Ribe
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'