Velkommen til Ribe Klatreklubs medlems system 
her kan du tilmelde dig det hold du går på.
Og under Events kan du tilmelde dig sikringskursus og andre events der bliver afholdt med tiden.                                                                                                                                                                                                                              
 www.ribeklatreklub.dk
   Find os på Facebook   
  Ribe Klatreklub
  Ungdoms holdet
  Børne holdet
 
Kære Klatre 
  
Vi har åben igen efter corona.
 

Ribe d.12/08-2020

Indkaldelse til General forsamling i

Ribe KK

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til generalforsamling i Ribe Klatre Klub.

Fredag d.18 september 2020 kl. 18.30 på Ribe Vandrehjem.

Klubben er som sædvanlig vært med vådt og tørt til ganen og vi går i gang kl. 19.00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Gennemgang af regnskab ved kassereren

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelser af kontingent og indmeldelsesgebyr

6. Valg af Bestyrelse.

På valg er : Inger Faurholm (Genopstiller)

Sebastian Adelhardt

7. Valg af to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

8. Valg af revisor og suppleant for denne

9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage forud for generalforsamlingen. De indkomne forslag publiceres inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside eller udsendes via e-mail til klubbens medlemmer og ved opslag i klubbens lokaler.

Stemmeret har alle klubbens medlemmer, der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance.

Der kan udelukkende stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødtes antal.

Grundet covid-19 er der tilmelding på klubmodul. Senest den 17-9-2020

Vi håber at se alle denne aften, det plejer at være super hyggeligt.

M.v.h.

Bestyrelsen